ORACLE: Tiến xa hơn với thời đại quảng cáo trên thiết bị di động.

"To the marketer who’s always on:

We know. There’s a lot to do. And get to the bottom of. As the universe of marketing evolves, shape-shifting from one minute to the next, the importance of building muscle memory around new topics is undeniable.

At Oracle, we get it. Which is why we created the Ignite Guides on the core disciplines of modern marketing. They’ll advance your expertise in less time – with less effort – so you can get back out there. Because sitting on the sidelines isn’t really your thing."
Loading...

Oracle Responsys: là một nền tảng marketing chéo dánh cho các marketers B2C cung cấp cho các khách hàng - chiến dịch những thông tin từ đó có những phân tích nhanh hơn. Từ việc phân tích thuộc tính giao tiếp đến cả phân phối đa kênh, Oracle Responsys đặt mọi giao thoa nhu cầu của bạn vào 1 chỗ. Hãy nhìn vào Oracle Maketing Cloud.

Oracle BlueKailà một nền tảng quản lý dữ liệu với thuật toán đám mây mà ở đó các công ty sẽ phân tích được dữ liệu từ người dùng của mình trên Online, offline, và cả các chiến dịch quảng cáo trên thiết bị di động. Từ dữ liệu của các bên được đưa vào và phân tích sâu. 

Oracle Maxymiserlà một nền tảng CXO từ đó có thể linh hoạt tích hợp với DMP, CRM và cả phân tích số liệu từ web để bạn có thể lưu ý về các hành vi người dùng và tối ưu những số liệu xấu từ các campaign (chiến dịch). Từ việc theo dấu hành vi người dùng thông qua các kênh và thiết bị đến các giai đoạn kiểm tra chéo A/B, Maxymiser sẽ phân tích dữ liệu người dùng sau đó đưa ra các điều hướng giúp bạn điều chỉnh chiến dịch của mình. 

IONNET - TOP PERFORMANCE MARKETING AGENCY

Liên hệ

Tel: +8428.3878.1900
Add: HUD Building, 159 Dien Bien Phu, 5th ward, Binh Thanh dist, HCMC, Vietnam
coffee@ionnet.vn
Room 1017-18   10/F Hutchison House, 10 Harcourt  Road Central, Hong Kong
Loading...