The 6th Annual B2B Marketing Data Report.

For the sixth consecutive year, Dun & Bradstreet surveyed over 250 B2B sales and marketing professionals to understand how data is being used to guide their go-to-market strategy. We uncovered the biggest obstacles and opportunities that are shaping the B2B sales and marketing landscape in 2018 and beyond.

Loading...

Bản báo cáo này sẽ cung cấp góc nhìn về dữ liệu để các nhà Marketer hiểu thêm những chiến lược đòn bẩy trong công cuộc xây dựng kinh doanh B2B:

  • Những mô tuýp chung về dữ liệu B2B
  • Các ngành, thang điểm và phân loại.
  • Các chiến thuật bán hàng và tiếp thị hàng đầu.
  • Làm cách nào để xử lý dữ liệu để đưa về kết luận.

Liên hệ

Tel: +8428.3878.1900
Add: HUD Building, 159 Dien Bien Phu, 5th ward, Binh Thanh dist, HCMC, Vietnam
coffee@ionnet.vn
Room 1017-18   10/F Hutchison House, 10 Harcourt  Road Central, Hong Kong
Loading...